Zásady ochrany osobných údajov

Platné od: 25.5.2018
zák. č. 18/2018 Zz
Zákon o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. TheG Clothing so sídlom Oravská 49, 94901 Nitra, IČO 48137723, zapísaná na OU-NR-OZP1-2015/018592-2 v Nitre, oddiel č. 43, vložka 17026 (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracúva v zmysle nariadenia (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ao o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), tieto osobné údaje:
 • meno Priezvisko
 • emailová adresa
 • telefónne číslo
 • adresa / sídlo
 • IP adresa
 1. Vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom objednania a ďalšieho plnenia zmluvy v prípade, že medzi vami a predávajúcim dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Takéto spracúvanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. (1) b) Nariadenie - Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Predávajúci spracúva tieto údaje aj za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatňovania a obhajoby práv a povinností zmluvných strán.

Uchovávaním a spracovaním osobných údajov dochádza k vyššie uvedenému účelu po dobu 10 rokov od vykonania poslednej časti plnenia podľa zmluvy, pokiaľ iný právny predpis nevyžaduje uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. (1) c) af) Nariadenia - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

 1. Newsletter a iné obchodné správy je možné zasielať na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo v zmysle § 62 ods. 3 z.č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, ak to kupujúci odmietne. Tieto upozornenia je možné kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom odhlásiť – napríklad zaslaním emailu alebo prepojením odkazu v obchodnom oznámení.
 1. Spracúvanie osobných údajov vykonáva SHOPIFY so sídlom 150 Elgin Street, 8th floor, Ottawa, ON K2P-1L4 Canada, ktorá je správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú aj spracovatelia:

A. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín mimo EÚ.

5. Administrátor nemá osobu s názvom " Komisári. Administrátora je možné kontaktovať na jurika.matej@gmail.com

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ stránok www.thegclothing.com, www.thegclothing.sk, www.thegclothing.cz, www.thegclothing.hu používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • Sledovanie návštevnosti webových stránok a generovanie štatistík návštevnosti a štatistík návštevnosti webových stránok
 • základné funkcie webových stránok.

Zberateľské cookies na účely uvedené vyššie možno považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracúvanie je možné na základe právneho dôvodu – oprávneného záujmu správcu, 6 ods. (1) f) Predpisy.

Webové stránky je možné používať v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie údajov o správaní webu – tento režim je možné nastaviť buď v rámci nastavení prehliadača, alebo ho možno nastaviť proti takémuto zhromažďovaniu na základe oprávneného záujmu správcu námietky, 21 Pravidiel k dispozícii v spodnej časti webovej stránky. Vaša námietka bude bezodkladne posúdená. Cookies potrebné pre funkčnosť stránky budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na prevádzku stránky.

Ak návštevník vznesie námietku proti spracovaniu technických cookies, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku webovej stránky, potom nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky.

Cookies, ktoré sa zhromažďujú za účelom merania návštevnosti stránok a generovania štatistík návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú považované za celok a v anonymnej forme, ktorá neumožňuje individuálnu identifikáciu.

Súbory cookie sa ukladajú na dobu uvedenú nižšie pre každý typ súboru cookie.

Zhromaždené cookies spracovávajú ďalší spracovatelia:

 • Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc., ústredie 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovateľ Hotjar Ltd so sídlom na Malte. Hotjar je súkromne financovaná spoločnosť, ktorá vyvíja intuitívne a optimalizačné nástroje pre internetové obchody.
 • MailerLite, poskytovateľ so sídlom v Lotyšsku, je najjednoduchší nástroj e-mailového marketingu pre malé podniky.
Konkrétne používame cookies:

Nevyhnutné cookies

Účel súborov cookie
externaFontsLoaded - Pomáha nám načítať písmo
NOCHACHE - Pomáha pri zrýchlení webových stránok
PHPSESSID – identifikujte pri prihlásení
previousURL – Ukladá predtým zobrazenú stránku
odporúčanie – pomáha identifikovať predchádzajúci zdroj návštev
mccid a mceid – Interné informácie na zabezpečenie správneho chodu stránky
SRV_id – interné informácie na zachytenie vysokej dostupnosti
CookiesOK - Súhlasíte s používaním cookies

Analytické cookies

Účel cookies (služby).
Google Analytics – pomáha nám merať a vyhodnocovať úspešnosť stránok (podmienky služby)
Správca značiek Google – pomáha nám merať a vyhodnocovať úspešnosť stránok (podmienky služby)
Hotjar – pomáha nám merať a vyhodnocovať úspešnosť stránok (podmienky služby)

Marketingové cookies

Účel cookies (služby).
Google Adwords – Na zacielenie reklám používame službu adwords (podmienky služby)
Publikum na Facebooku – Zacieľme reklamy na Facebooku (podmienky služby)
Instragram publikum – Instagram používame na zacielenie reklám (podmienky služby)
Omnisend – Mailerlite používame na získavanie „predplatiteľov“ a odosielanie pošty (podmienky služby)
  1. Uisťujeme vás, že podľa nariadenia máte právo:

  - kedykoľvek zrušiť zasielanie obchodných oznámení,

  - vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

  - požadovať od nás informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame,

  - požiadať o prístup k týmto informáciám a nechať ich aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,

  - požadovať, aby sme tieto osobné údaje vymazali, vymazali, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou legislatívou alebo oprávnenými záujmami správcu,

  - prenosnosť údajov, pokiaľ sa to týka

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich bezpečnostných zásad, žiadostí o odstránenie alebo úpravu údajov, kontaktujte naše centrum zákazníckej podpory na adrese: customersupport@thegclothing.com